Rekrutacja 2022/2023

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR ZESPOŁU „KUBUSIOWE MALUCHY” W WOLI
 OGŁASZA NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA I KLUBU DZIECIĘCEGO
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

NABÓR TRWA od 04.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

w godzinach od 7.00 do 15.00

Ogłoszenie wyników: do 10 czerwca 2022 r.

 

RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO PLACÓWKI SKŁADAJĄ WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ POTWIERDZENIA KONTYNUACJI OPIEKI
W ZESPOLE „KUBUSIOWE MALUCHY” W WOLI

od 23.05.2022 r. do 31.05.2022 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI : www.kubusiowemaluchy.pl
ORAZ W SIEDZIBIE ZESPOŁU „KUBUSIOWE MALUCHY” W WOLI
od 25 kwietnia 2022 r.

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Statut Żłobka „Kubusiowe Maluchy”

Statut Klubu Dziecięcego „Kubusiowe Maluchy

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 – deklaracja potwierdzenia kontynuacji opieki nad dzieckiem

Załącznik nr 2 – karta zapisu dziecka

Załącznik nr 2a – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik nr 2b – oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Załącznik nr 2c – oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

Załącznik nr 2d – oświadczenie o prowadzeniu

działalności gospodarczej

Załącznik nr 2e – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Skip to content