O nas

„ Dziecko jest uśmiechem nieba podarowanym Ziemi, a naszym zadaniem jest ten dar pielęgnować i chronić.”
Jan Paweł II

Zespół ,, Kubusiowe Maluchy” w Woli jest jednostką organizacyjną Gminy Miedźna, w skład której wchodzi:

W naszej placówce opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane opiekunki dziecięce i pielęgniarka. Nad zdrowym i odpowiednim do wieku dzieci żywieniem czuwa pani dietetyk.

 

Informacje dotyczące funkcjonowania placówki

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM
,,KUBUSIOWE MALUCHY”

 

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne
Prowadzenie przez opiekunki ciekawych zajęć posługując się metodami, które pomagają w wspieraniu procesu budowania poczucia własnej osobowości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową. W kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych.

Zajęcia tematyczne
Zabawy w role, naśladowcze, twórcze, pory roku, poznawanie kultur innych narodów, zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku i klubie.

Bajkoterapia
To terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych: irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku i klubie dziecięcym. Zajęcia te odbywają się kilka razy w ciągu tygodnia.

Zajęcia z muzykoterapii
Są prowadzone przez opiekunki każdego dnia. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnym elementem na tych zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów, maszerowanie – celem tych zajęć jest pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich ruchem, gestem i werbalnie. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.

Zajęcia plastyczne
Odbywają się w żłobku oraz w klubie dziecięcym 2 razy w tygodniu. podczas zajęć wykorzystywane są różne techniki plastyczne. Dzięki nim dzieci rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.

Zajęcia przyrodnicze
Zajęcia prowadzone przez opiekunki pozwalają nie tylko zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, ale równocześnie uczą dzieci szacunku do otaczającego świata, rozbudzają w nich potrzebę jego ochrony. Odbywa się to podczas spacerów – dzieci obserwują i opisują zjawiska przyrodnicze.

Edukacja zdrowotna:
-zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej przy muzyce
-zabawy grupowe
-codzienna nauka nocnikowania
-codzienne czynności kształtujące nawyki higieniczno-zdrowotne

Zajęcia i zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne:
Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem tych zabaw jest rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnienie pracy dłoni, palców i nadgarstka. Usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenia cierpliwości i wytrwałości.

Zabawy z językiem angielskim
Są to zajęcia muzyczno – ruchowe na podstawie rymowanek i piosenek po angielsku, ułatwiających przyswojenie języka obcego. Mają na celu wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem obcym, zabawy z rytmem i ruch. Zajęcia polegają na śpiewaniu piosenek, mówieniu rymowanek przy równoczesnym wykonywaniu określonych czynności przez dzieci.

Skip to content