Dokumenty

Statut Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli

Statut Klubu Dziecięcego „Kubusiowe Maluchy”

Statut Żłobka „Kubusiowe Maluchy”

Uchwała nr LIV.381.2022 dot. wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym Kubusiowe Maluchy

Zarządzenie nr 9/2022 dot. przerwy urlopowo-remontowej w Zespole Kubusiowe Maluchy w Woli

Sprawozdania finansowe

Deklaracja dostępności

 

 

 

 

Skip to content