Zapisy

Żłobek a klub dziecięcy

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 

Dokumenty, które należy dostarczyć przez Rodziców dzieci przyjętych do żłobka/klubu dziecięcego

1) Wyniki badania kału dziecka na lamblie i pasożyty 

Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce.

 

Wyprawka dziecka

Prosimy o podpisanie każdej z rzeczy należącej do dziecka oraz pamiętanie o uzupełnianiu powyższych rzeczy w miarę zużywania.

 

Harmonogram dnia

 

6:00 – 8:00 – przyjmowanie naszych Maluchów, indywidualny kontakt z rodzicami, zabawy  ruchowe z dziećmi

8:00 – 8:30 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne, (nauka samodzielności – sami siadamy na nocnik, sami myjemy rączki) 

8:30 – 9:00 – śniadanie 

9:00 – 9:15 – czynności pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne 

9:15 – 10:00 – aktywne zajęcia (z podziałem na grupy): zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne 

10:00 – 10:15 – II śniadanie 

10:15 – 11:15 – zajęcia zabawowe, edukacyjne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w ciepłe dni –zabawy na świeżym powietrzu, spacery 

11:15 – 11:30 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne 

11:30 – 12:15 – obiad (I i II danie) 

12:15 – 12:30 – toaleta i przygotowanie do odpoczynku, 

12:30 – 14:00 – odpoczynek/leżakowanie, zajęcia wyciszające, słuchanie muzyki lub bajek czytanych przez opiekunki 

14:00 – 14:15 – czynności pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne(nauka samodzielności – sami siadamy na nocnik, sami myjemy rączki) 

14:15 – 14:30 – podwieczorek 

14:30 – 17:00 – zabawy dowolne i inspirowane, zajęcia ruchowe z elementami rytmiki, zajęcia indywidualne, oczekiwanie na rodziców

Skip to content