„ Dziecko jest uśmiechem nieba podarowanym Ziemi, a naszym zadaniem jest ten dar pielęgnować i chronić.”

Jan Paweł IIOd lipca 2013r. na mocy uchwały Rady Gminy został utworzony Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli, w skład którego wchodzi Klub Dziecięcy „Kubusiowe Maluchy”, który rozpoczął swą działalność w styczniu 2013r. oraz Żłobek „Kubusiowe Maluchy”. Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli działa na podstawie statutu. W Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane opiekunki dziecięce i pielęgniarka – wszystkie Panie posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Nad zdrowym i odpowiednim do wieku dzieci żywieniem, czuwa Pani dietetyczka.Informacje dotyczące funkcjonowania placówki


•         zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

•         zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
          z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

•         wspieranie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem;

•         pomaganie dzieciom w wyrażaniu siebie, stwarzając warunki do ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej oraz plastycznej;

•         troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci oraz wyrabianie nawyków higieny życia codziennego;

•         przestrzeganie zasad epidemiologicznych;

•         zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia;

•         kształtowanie postawy społecznej poprzez współdziałanie w zespole rówieśników oraz rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;

•         wspomaganie i wspieranie rodziców w wychowywaniu ich dzieci;

Copyright © Kubusiowe Maluchy / projekt by Mario     

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.